O divadle

Chrudimská spořitelna se 27. 11. 1908 usnesla věnovat 40 000 Kč na vybudování nového městského divadla, při příležitosti 60. výročí panování císaře Františka Josefa I. V roce 1911 byl dokonce založen Spolek pro zbudování nového městského divadla, který měl na starosti správu těchto financí. V roce 1918 Spolek zahájil jednání s majiteli pozemků na tzv. Roštině pro stavbu divadla, bohužel výkup nemovitostí se nezdařil. Chrudimská spořitelna přišla roku 1927 s návrhem zakoupit starou divadelní budovu od města za 800 000 Kč pod podmínkou, že získané finance město použije pouze pro výstavbu nového divadla. Město navrhovanou částku zvýšilo na 1 200 000 Kč a tato částka byla oběma stranami přijata.

V roce 1928 byla budova starého divadla pro svůj havarijní stav uzavřena a město obdrželo od Okresní správy nařízení, aby do roku 1931 postavilo novou divadelní budovu. Regulace řeky Chrudimky urychlila výběr nového místa pro stavbu divadla, domy na Roštině v roce 1929 město vykoupilo a poté je zbořilo. Město vybralo tři architekty, aby vypracovali návrh projektu nového divadla: firmu Freiwald-Böhm z Prahy, firmu Helmer a Fellner z Vídně a architekta Karla Řepu z Pardubic. Bohužel z předložených návrhů odborná komise nevybrala ani jeden, ovšem doporučila arch. Freiwaldu a Böhmovi a arch. Řepovi, aby do svého dalšího návrhu přidali i připomínky komise.

Roku 1931 nakonec komise ke zpracování projektu vybrala architekty Jindřicha Freiwalda a Jaroslava Böhma. Odborná komise trvala na vybudování galerie s vrchním osvětlením, prostoru pro loutkové divadlo a zkušebny pro orchestr.

Základní kámen pro nové divadlo, do kterého byla vložena pergamenová pamětní listina, byl slavnostně položen 28. 10. 1931, úvodní řeč pronesl režisér Národního divadla Jaroslav Kvapil. Spolek pro zbudování nového městského divadla požádal 17. 3. 1932 město, aby bylo nové divadlo pojmenováno Divadlem Karla Pippicha, návrh byl 6. 11. 1933 schůzí obecního zastupitelstva schválen. Stavba divadla byla zadána místním stavitelům Josefu Ziziusovi a Josefu Kubíčkovi. Železobetonové konstrukce, balkony a stropy provedla firma Podnikatelství staveb arch. Karel a Ing. Jaroslav Hannauer z Prahy. Montáž železných konstrukcí prováděla firma Wiesner.

Samotná stavba začala v březnu roku 1932, na stavbě se podílely zejména místní firmy, jednotliví podnikatelé a řemeslníci. Architektura budovy divadla byla zvolena s ohledem na funkci divadla a odpovídala současným trendům moderní architektury, jednoduchá forma průčelí s vertikálním portálem byla ve vrcholu osazena sochou Thálie. Celkové stavební náklady včetně zařízení divadla byly spočítány na 4,39 mil. Kč. Divadlo bylo slavnostně otevřeno 18. 2. 1934. V letech 1997-1998 byla budova divadla jako nemovitá kulturní památka generálně zrekonstruována.


Zdroj:  

Stará Chrudim, vlastivědné vyprávění o minulosti českého města | Jiří Charvát

Chrudim, vlastivědná encyklopedie | Petr Boček, Pavel Kobetič, Tomáš Pavlík a kolektiv