Pronájmy

 • CENA A – Příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem není město Chrudim a NNO spolupracující s Chrudimskou besedou nebo Městem Chrudim, za podmínky, že pronájem slouží k realizaci nekomerční aktivity, za nekomerční aktivitu nelze považovat příjmy z poskytnutých reklam za úplatu.
 • CENA B – ostatní subjekty (komerční, podnikající a výdělečné)
 • uvedené ceny jsou sazby v Kč za 1 hodinu pronájmu
 • LETNÍ SEZÓNA od 1. května do 30. září
 • ZIMNÍ SEZÓNA od 1. října do 30. dubna
Gabriela Beranová
pronájmy, smlouvy

+420 603 115 874

Divadlo Karla Pippicha
 • hlavní scéna (kapacita 302 míst)
 • malá scéna (kapacita 111 míst)
 • kavárna (kapacita 100 míst)
 • výstavní síň
 • uvedené ceny jsou sazby v Kč za 1 hodinu pronájmu (možnost krátkodobého i dlouhodobého pronájmu)
 • foto: Archiv DSVČ
 • informace u pronájmu:
  • * bez personálního obsazení

Ceník pronájmu

 

Divadlo Cena A vč.DPH Cena B vč.DPH
letní sezóna/zimní sezóna
DKP - velká scéna 1585/1982 3170/3963
DKP - malá scéna 581/726 1162/1452
DKP - výstavní síň / měsíční pronájem * 6909/8636 13817/17272
DKP - kavárna 339/424 678/847
DKP - klub 339/424 678/847
DKP - Slavoj 339/424 678/847
Divadlo - malá scéna (dlouhodobý pron.)  Cena vč.DPH
DKP - malá scéna 133