Pronájmy

 • CENA A – Příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem není město Chrudim a NNO spolupracující s Chrudimskou besedou nebo Městem Chrudim, za podmínky, že pronájem slouží k realizaci nekomerční aktivity, za nekomerční aktivitu nelze považovat příjmy z poskytnutých reklam za úplatu.
 • CENA B – ostatní subjekty (nespolupracující s Chrudimskou besedou na jiných projektech, komerční, podnikající a výdělečné)
 • uvedené ceny jsou sazby v Kč za 1 hodinu pronájmu
 • ceník platný od 1.5.2023
 • LETNÍ SEZÓNA od 1. května do 30. září
 • ZIMNÍ SEZÓNA od 1. října do 30. dubna
Gabriela Beranová
pronájmy, smlouvy

+420 603 115 874

Divadlo Karla Pippicha
 • hlavní scéna (kapacita 302 míst)
 • malá scéna (kapacita 111 míst, přístup není bezbariérový)
 • kavárna (kapacita 100 míst)
 • výstavní síň
 • uvedené ceny jsou sazby v Kč za 1 hodinu pronájmu (možnost krátkodobého i dlouhodobého pronájmu), doba přípravy je započítána ve výši 60 % z uvedené ceny
 • foto: Archiv DSVČ
 • informace u pronájmu:
  • * bez personálního obsazení

Ceník pronájmu
Sály, klubovny, učebny Cena A včetně DPH Cena B včetně DPH
letní sezóna/zimní sezóna
DKP - velká scéna 1902/2378 3170/3963
DKP - malá scéna 697/871 1162/1452
DKP - výstavní síň / měsíční pronájem * 8290/10362 13817/17272
DKP - kavárna 407/508 678/847
DKP - klub 407/508 678/847
DKP - Slavoj 407/508 678/847

 

Divadlo - malá scéna (dlouhodobý pron.)  Cena vč.DPH
DKP - malá scéna 230