Pronájmy

 • CENA A – Příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem není město Chrudim a NNO spolupracující s Chrudimskou besedou nebo Městem Chrudim, za podmínky, že pronájem slouží k realizaci nekomerční aktivity, za nekomerční aktivitu nelze považovat příjmy z poskytnutých reklam za úplatu.
 • CENA B – ostatní subjekty (komerční, podnikající a výdělečné)
 • uvedené ceny jsou sazby v Kč za 1 hodinu pronájmu
 • LETNÍ SEZÓNA od 1. května do 30. září
 • ZIMNÍ SEZÓNA od 1. října do 30. dubna
Gabriela Beranová
pronájmy, smlouvy

+420 469 660 665

Divadlo Karla Pippicha
 • hlavní scéna (kapacita 302 míst)
 • malá scéna (kapacita 111 míst)
 • kavárna (kapacita 100 míst)
 • výstavní síň
 • uvedené ceny jsou sazby v Kč za 1 hodinu pronájmu
 • foto: Archiv DSVČ
 • informace u pronájmu:
  • * bez personálního obsazení

Ceník pronájmu
Divadlo Karla Pippicha Cena A vč.DPH Cena B vč.DPH
 letní / zimní  letní / zimní
Velká scéna 1730 / 2160 3461 / 4320
Malá scéna 653 / 817 1307 / 1634
Výstavní síň / měsíční pronájem * 9220 / 11424 18440 / 23038
Kavárna 496 / 617 992 / 1234
✓ DLOUHODOBÝ PRONÁJEM
✓ KRÁTKODOBÝ PRONÁJEM